Over Tweekap

Tweekap.nl is dé ontmoetingsplaats voor particulieren die samen een woning in eigen beheer willen bouwen. Op Tweekap.nl wordt vraag en aanbod van Medebouwers, Bouwbegeleiders en Bouwkavels samen gebracht. Daarnaast informeert Tweekap.nl haar bezoekers over de mogelijkheden van Samen Bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap.

Achtergrond

Tweekap.nl is ontstaan vanuit een particulier initiatief en staat sinds april 2009 online. Tweekap.nl is ontstaan vanuit de behoefte om de bouwsector in contact te brengen met particulier opdrachtgevers. Door particulieren met elkaar in contact te brengen wordt de mogelijkheid geboden om samen een eigen huis te bouwen. Doordat twee-onder-een-kap, rijwoningen, appartementen en een groep vrijstaande woningen in eigenbouw gerealiseerd kunnen worden, ontstaat een nieuwe doelgroep voor de bouwsector.


Missie

In de ontwikkeling van Tweekap.nl hebben SEV-realistaie, Idee VROM, Ministerie van VROM, KEI-centrum, Vereniging Eigen Huis en STAWON bijgedragen in advies, support, feedback of informatie. Hierdoor heeft Tweekap.nl een maatschappelijke betrokkenheid ontwikkeld en ziet het als haar missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).


Visie collectief particulier opdrachtgeverschap
(CPO)

Tweekap.nl heeft de visie om het CPO tot een algemeen begrip te maken in Nederland. Daarmee wordt het voor iedereen mogelijk om eigenbouw toe te passen. Daarnaast wil Tweekap.nl met haar inbreng een zelfstandige woningmarkt creëren voor het CPO. Tweekap.nl wil dit bereiken door het proces van CPO terug te brengen tot het niveau van de individuele bouw. Hierbij wordt er uitgegaan van een minimum aantal van twee wooneenheden per collectief. De website Tweekap.nl vervuld daarbij een sleutelrol waarbij op unieke wijze medebouwers, bouwkavels en bouwbegeleiders met elkaar in contact worden gebracht.


Samenwerking

Samenwerking is de kern van ieder CPO project. Om CPO tot een begrip en een zelfstandige woningmarkt te laten worden is samenwerking nodig.  Partijen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid of visie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen door samenwerking hierin bijdragen. Tweekap.nl zoekt doorgaans samenwerking met locale overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. Doel van de samenwerking is bundeling van krachten en verankering van CPO in beleid en samenleving.