Veel gestelde vragen

Heb je vragen over Samen Bouwen met Tweekap.nl? Hier is een overzicht van de meest gestelde vragen. Kies voor onderstaande links voor meer informatie over collectief particulier opdrachtgeverschap en de subsidieregelingen voor Samen Bouwen.


Zijn er kosten verbonden aan het eerste kennismakingsgesprek?

Het gebruik van Tweekap.nl is voor particulieren geheel gratis. Bouwbegeleiders rekenen ook geen kosten voor het eerste kennismakinggesprek. Dit eerste kennismakinggesprek is ook een kennismaking met de Bouwbegeleider.

De Bouwbegeleiders weten dat ze voor het eerste kennismakinggesprek geen kosten in rekening mogen brengen. Wil je het zeker weten, dan kan je dit bespreekbaar maken met de Bouwbegeleider. Het is belangrijk dat er heldere afspraken zijn waarbinnen er in vertrouwen met elkaar om kan worden gegaan.