Veel gestelde vragen

Heb je vragen over Samen Bouwen met Tweekap.nl? Hier is een overzicht van de meest gestelde vragen. Kies voor onderstaande links voor meer informatie over collectief particulier opdrachtgeverschap en de subsidieregelingen voor Samen Bouwen.


Waarom moet er een Bouwbegeleider aanwezig zijn bij het eerste gesprek?

Jullie eerste kennismaking moet eventueel anoniem plaats kunnen vinden. Het is dan prettig om een derde partij erin te betrekken. Daarnaast is het belangrijk dat jullie woonwensen bij de kennismaking  centraal staan. De Bouwbegeleider kan jullie woonwensen inventariseren.

Als er aan jullie project ook een Bouwkavel is gekoppeld, dan heeft de Bouwbegeleider voorafgaand aan de kennismaking contact gehad met de Kavelaanbieder. De Bouwbegeleider kan zo niet alleen jullie woonwensen met elkaar vergelijken, maar kan jullie woonwensen ook met de Bouwkavel en de eisen van de Kavelaanbieder vergelijken.

Daarnaast zou er een schatting van de kosten genoemd kunnen worden. Mochten jullie met elkaar verder willen, dan kunnen jullie samen besluiten of jullie in het vervolgtraject ook gebruik willen maken van de Bouwbegeleider. In dit geval weten jullie inmiddels hoe deze Bouwbegeleider te werk gaat en wat jullie hier aan hebben.