Subsidieregeling Provincie Zuid-Holland

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Zuid-Holland? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Zuid-Holland.


De CPO subsidieregeling voor Provincie Zuid-Holland is inmiddels verlopen

Er is in totaal € 1.369.000,- beschikbaar gesteld. Hiermee ondersteunt de Provincie Zuid Holland 17 projecten met daarin 362 woningen. Bijna al deze projecten zijn nu in uitvoering; een enkel project is al afgerond.

De provincie Zuid-Holland vindt Collectief particulier opdrachtgeverschap belangrijk, maar omdat het veelal gaat om kleinschalige initiatieven vindt de provincie Zuid-Holland dat het aan de gemeenten is om Collectief particulier opdrachtgeverschap verder te bevorderen.