Subsidieregeling Provincie Overijssel

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Overijssel? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Overijssel.


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Overijssel.

De provincie Overijssel stimuleert collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). CPO past uitstekend binnen het provinciale woonbeleid, waarin naast kwantiteit de kwaliteit van de woning (en de woonomgeving) steeds belangrijker wordt.

Medio 2008 heeft de provincie Overijssel het CPO-handboek “Bouwen met burgers” beschikbaar gesteld aan de Overijsselse gemeenten. Onlangs is ook de Overijsselse CPO-folder, uitgebracht in samenwerking met SEV-Realisatie, verschenen. Deze folder is vanaf begin september 2009 verkrijgbaar bij de Overijsselse gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, subsidie
De provincie wil het aantal woningbouwprojecten dat door groepen particulieren wordt gebouwd vergroten. Daarom wordt een stimuleringssubsidie van 2.500 per woning tot een maximum van 25.000 euro per CPO-project beschikbaar gesteld aan groepen particuliere zelfbouwers die een gezamenlijk woningbouwplan starten. Het betreft een bijdrage in de kosten van inhuur van advies over opstart- en procesbegeleiding. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de externe kosten die zij maken voor stimulering van initiatieven en inhuren/vergroten van deskundigheid.

Voorwaarden
De groep omvat minimaal drie huishoudens en is een privaatrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging). Aan de stimuleringssubsidie verbindt de provincie geen voorwaarden. Subsidie aan gemeenten betreft uitsluitend externe kosten.

Aanvraag
Bij de aanvraag overlegt u de volgende gegevens:
• de statuten van de privaatrechtelijke rechtspersoon;
• het aantal woningen;
• kostenraming of offerte;
• bankrekeningnummer van de stichting/vereniging.

Meer informatie vindt u op http://www.overijssel.nl/thema's/ruimte-wonen/wonen/doelgroepen/cpo/