Subsidieregeling Provincie Noord-Brabant

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Noord-Brabant? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Noord-Brabant.


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Om goed in te spelen op de woonwensen van de Brabantse burgers steunt de provincie Noord-Brabant Collectief particulier opdrachtgeverschap. Er is een praktisch handboek verkrijgbaar dat antwoord geeft op veelgestelde vragen. Daarnaast subsidieert de provincie CPO-projecten.

Handboek “bouwen met burgers”

De provincie heeft het handboek laten schrijven om antwoord te geven op veel praktische vragen over CPO. Het handboek is op de website van de provincie te downloaden: www.brabant.nl/wonen/subsidies en regels wonen en bouwen/subsidie voor collectief bouwen.

Subsidie voor CPO

Een vereniging die door middel van CPO een woningbouwproject wil realiseren kan bij de provincie subsidie aanvragen.
De subsidie is bedoeld om het voortraject van het CPO-project te financieren. De provincie heeft hiervoor € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Per woning is een bedrag van € 4.000,- beschikbaar met een maximum van € 200.000,- per project.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:
• Het CPO-project bestaat uit tenminste 10 woningen (een uitzondering is mogelijk voor projecten in kleine kernen).
• Tenminste de helft van de deelnemers aan het CPO-project is een koopstarter.
• De gemeente moet medewerking verlenen aan het CPO‑project.
• Er moet bouwgrond beschikbaar zijn voor het CPO-project.
• Het CPO-project wordt professioneel begeleid.
• Er is nog geen bouwvergunning verleend voor het CPO‑project.

Aanvraag

Voldoet het CPO-project aan de voorwaarden dan kan via het aanvraagformulier op de website subsidie worden aangevraagd. Het aanvraagformulier wordt bij de gemeente ingeleverd, waarna zij het doorsturen naar de provincie. De afhandeling van de aanvraag neemt ongeveer acht weken in beslag.

Meer informatie

De stimuleringsregeling Collectief particulier opdrachtgeverschap, aanvraagformulier, voorbeeldbrief gemeente en vaststellingsformulier kunt u vinden op onze website: www.brabant.nl/wonen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met M. Timmermans.
Tel: (073) 681 20 74
Email: MTimmermans@brabant.nl