Subsidieregeling Provincie Groningen

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Groningen? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Groningen.


Stimulering particuliere huizenbouw in de provincie Groningen

Particulieren die in groepsverband kavels aankopen om er in gezamenlijke opdracht huizen of een appartementencomplex te laten bouwen, kunnen in aanmerking komen voor de provinciale stimuleringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit geldt ook voor het gezamenlijk aankopen van een pand met als doel het te laten verbouwen tot verschillende wooneenheden. Voorwaarde voor de regeling is wel, dat er geen winstoogmerk is.

De CPO-subsidie is bedoeld voor de proceskosten die gemaakt worden vanaf het moment dat een groep particulieren een stichting of vereniging opricht tot aan het moment dat de gemeente hen de bouwvergunning verstrekt. Het zal vaak gaan om de kosten van een ingehuurde, onafhankelijke adviseur of architect die helpt bij het uitwerken van de plannen en de vergunningaanvraag bij de gemeente.

Voorwaarde

De provincie stelt als voorwaarde dat een project uit minimaal tien woningen bestaat. In de regio’s Eemsdelta en Oost-Groningen en in de gemeente De Marne geldt echter een minimum van drie woningen. Per project kan de subsidie maximaal 75% van de proceskosten bedragen, met een absoluut maximum van 50 duizend euro. In totaal stelt de provincie 400 duizend euro beschikbaar voor het CPO, dat is goed voor circa acht projecten.

Informatie

Meer weten over deze regeling en de voorwaarden? Ga naar www.provinciegroningen.nl/wonen, en download de folder, de beleidsregel en het handboek Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. U kunt ze ook bestellen bij publieksvoorlichting van de provincie Groningen (050) 316 41 60.