Subsidieregeling Provincie Gelderland

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Gelderland? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Gelderland.


Collectief Particulier Opdrachtegeverschap (CPO) , subsidie

Provincie Gelderland geeft advies en subsidie aan groepen of huishoudens die samen woningen willen bouwen om er zelf te gaan wonen. Dit heet collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Voor 2012 is er 400.000 euro subsidie voor CPO. De provincie Gelderland stelt dit beschikbaar voor het volgende.

Een collectief kan het initiatief nemen gezamenlijk een woningbouwproject op te zetten. Onder collectief verstaat de provincie: een groep aspirant-bewoners die zich verenigd heeft in een rechtspersoon die beoogt hun belangen in een project van collectief particulier opdrachtgeverschap te behartigen. Onder CPO verstaat de provincie een woningbouwproject dat wordt gerealiseerd door een collectief. Provincie Gelderland kan subsidies verlenen aan zowel collectieven als gemeenten.

Voorwaarden:


Begeleiding en bouwontwerp
Het collectief aspirant-bewoners kan eenmalig een subsidie ontvangen voor begeleiding bij het proces en voor het bouwontwerp, mits er nog geen bouwvergunning is afgegeven. Het betreft hier maximaal € 5.000 per woning tot een maximum van € 50.000 per CPO-woningbouwproject indien het nieuwbouw betreft. Wil het collectief zich vestigen in bestaande bouw, of sloop of nieuwbouw, dan is vanwege de meer complexe materie een hogere subsidie mogelijk: maximaal € 8.000 per woning tot een maximum van € 80.000 per CPO-woningbouwproject indien het bestaande bouw betreft of sloop met nieuwbouw. De subsidie bedraagt maximaal 75 % van de subsidiabele kosten. Subsidie is alleen mogelijk voor woningen die binnen het provinciale Kwalitatieve Woonprogramma passen en die in aanmerking kunnen komen voor een Nationale Hypotheek Garantie. Ook is een positief advies van de gemeente nodig.

Ondersteuning door gemeenten
Gemeenten kunnen eenmalig een CPO-subsidie aanvragen voor niet-reguliere werkzaamheden, zoals het instellen van een loket voor initiatiefnemers, het opstellen van een CPO-cursus en het opstellen van CPO-randvoorwaarden om CPO-projecten te bevorderen. Het in kaart brengen van mogelijke CPO-locaties in de bestaande bouw valt hier ook onder. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten van niet-reguliere werkzaamheden van een gemeente op het gebied van CPO met een maximum van € 25.000 per gemeente.

Aanvraag
De subsidie voor begeleiding en bouwontwerp kan door het collectief worden aangevraagd bij de provincie. De subsidie voor ondersteuning door gemeenten kan door de gemeente worden aangevraagd. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Formulier en meer informatie
http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/219.html
http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/20/023.html
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met provincie Gelderland, mevrouw C. Jakobs, tel. 026 359 9817