Subsidieregeling Provincie Friesland

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Friesland? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Friesland.


Subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Friesland
Met de subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil provincie Fryslân de éénmalige subsidie van het ministerie van VROM inzetten om meer keuzevrijheid en variatie op de Friese woningmarkt te realiseren en inspelen op behoeften van groepen burgers die in gezamenlijkheid hun eigen woning willen bouwen. In dit verband wordt gesproken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Doelgroep subsidieregeling
De subsidieregeling CPO is van toepassing op een groep van particulieren (de CPO-groep) die in groepsverband, zonder winstoogmerk, een kavel of pand aankopen om gezamenlijk woningen te realiseren. De groep treedt in de vorm van een stichting of vereniging op als één opdrachtgever richting architect en aannemer.

Activiteiten die onder een CPO-project vallen:

  • nieuwbouw van koopwoningen dan wel een mix van nieuwbouw van koop- en huurwoningen bestaande uit tenminste 3 koopwoningen;
  • verbouw van bestaande panden (functiewijziging, bijvoorbeeld verbouw van school of kerk tot woningen dan wel ingrijpende collectieve renovatie van één of meerdere aangrenzende sterk verpauperde panden) waarbij tenminste 3 koopwoningen gerealiseerd worden.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
De subsidie is bedoeld als bijdrage in de proceskosten die een CPO-groep maakt om tot realisatie van het woningbouwproject te komen. Deze kosten worden gemaakt in het voortraject: de fase na het moment dat de CPO-groep een vereniging of stichting opricht tot het moment dat de gemeente één of meerdere bouwvergunningen verleent aan de CPO-groep.

Meer informatie:
Meer informatie over de subsidieregeling en aanvraagprocedure is te vinden op de website van Provincie Friesland