Subsidieregeling Provincie Flevoland

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in Flevoland?  Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Flevoland.


Provinciale stimuleringsregeling

Particulieren die in groepsverband gezamenlijke opdracht geven tot het bouwen van woningen, kunnen de gemeente waar ze gaan bouwen vragen of ze in aanmerking komen voor de Flevolandse stimuleringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Woningbouw (CPO). Voorwaarde voor de regeling is wel, dat er geen winstoogmerk is.

De CPO-subsidie is bedoeld voor de proceskosten die gemaakt worden voor het werven van deelnemers, de oprichting van een stichting of vereniging en de begeleiding van het proces tot aan het moment dat de gemeente hen de bouwvergunning verstrekt. Het zal vaak gaan om de kosten van een ingehuurde, onafhankelijke adviseur die helpt bij het uitwerken van de collectieve plannen en de vergunningaanvraag bij de gemeente coördineert. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door de gemeente

Voorwaarde

De provincie stelt aan de gemeenten als voorwaarde dat een project uit minimaal vijf woningen bestaat. Alleen als er sprake is van een combinatie met andere functies, zoals wonen boven winkels, kan ook een project van drie of vier woningen worden gehonoreerd. Per project is de subsidie maximaal € 3.000 per woning met een absoluut maximum van € 30.000. In totaal stelt de provincie € 315.000 beschikbaar voor het CPO. Er is een verdeling gemaakt over de zes gemeenten om inwoners van alle gemeenten een kans te geven op een deel van het stimuleringsbudget.

Informatie

Meer weten over deze regeling en de voorwaarden? Ga naar http://flevoland.regelingenbank.eu/regeling/?id=653, en download de beleidsregel. Voor vragen kunt contact opnemen via info@flevoland.nl