Subsidieregeling voor Samen Bouwen

De nederlandse overheid wil het Samen Bouwen ondersteunen. Hiervoor heeft het ministerie van VROM in 2008 een budget van in totaal 8 miljoen euro ter beschikking gesteld. Iedere provincie heeft hiermee een eigen subsidieregeling ingesteld. De Subsidie is bedoeld om bewonersinitiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het Samen Bouwen van  woningen voor eigen gebruik in collectief particulier opdrachtgeverschap. Bekijk hier het overzicht van de subsidieregelingen voor Samen Bouwen per provincie.