Eigen Huis Bouwen

Als je overweegt om een eigen huis te laten bouwen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap, dan krijg je te maken met een echte uitdaging. Je hebt daarmee veel keuzevrijheid en zeggenschap, maar bij het bouwen van een eigen huis zul je ook veel beslissingen moeten nemen.

Wij hebben voor jou een aantal adviezen en tips van Vereniging Eigen Huis op een rij gezet rondom het bouwen van een eigen huis. Dit is enkel een samenvatting. Wil je volledig advies dan kan je atijd lid worden van Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis helpt je door alle fasen van dit 'project' heen. Vanaf het eerste idee en het zoeken naar een bouwkavel tot aan de bouw en oplevering.

Stuur door via e-mail
Collectief particulier opdrachtgeverschap
Aanbod Samen Bouwen


De architect

Een architect vertaalt jouw woonwensen in het ontwerp van jouw droomhuis. Het is belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken, zowel over de creatieve inbreng als over de kosten en overige bemoeienis. Een architect is vooral bij een individueel ontwerp van belang, maar ook bij een cataloguswoning krijg je soms te maken met een architect. 

Wanneer je een huis wilt bouwen, krijg je te maken met een architect. Een goede architect vertaalt jouw woonwensen binnen het gestelde budget naar een te realiseren ontwerp.

  • Zoek een architect wiens eerder gebouwde ontwerpen je aanstaan. Trek referenties na en/of praat met eerdere opdrachtgevers. Je kunt bij de bna informatie opvragen over de daar aangesloten leden. Controleer ook altijd bij de Stichting Bureau Architectenregister of de architect daar staat ingeschreven. De titel van architect is namelijk beschermd.
  • Formuleer jouw eisen en wensen zo goed mogelijk, zowel in ruimtes als in uiterlijk. Zet al je afspraken met de architect in een schriftelijke overeenkomst. Leg vast welke deelopdrachten je verstrekt en verbindt daar een tijdslimiet aan. Verleen bij voorkeur elke deelopdracht stap voor stap, met de mogelijkheid om na elke deelopdracht te kunnen opzeggen.
  • Geef schriftelijk aan hoe hoog de bouwsom maximaal mag zijn. Blijkt in de offerteronde dat het ontwerp niet voor die prijs kan worden gebouwd, dan moet de architect het ontwerp kosteloos aanpassen. Controleer op vaste momenten of het ontwerp nog binnen de gestelde ‘bouwsomlimiet’ valt.
  • Behalve het honorarium berekent de architect nog een aantal bijkomende zaken aan je door, zoals telefoon-, fax- en portokosten, kopieerkosten of reis- en verblijfkosten. Spreek voor dergelijke kosten van tevoren een vast bedrag af. Ook voor het honorarium van de architect kan je het beste een vast bedrag afspreken. En als je met deelopdrachten werkt: een vast bedrag per opdracht.
  • In de algemene voorwaarden (sr-97 of dnr 2005) is te vinden voor welke zaken je de architect aansprakelijk kunt stellen. Over het algemeen wordt de architect goed afgeschermd.
  • Bij geschillen adviseren wij om eerst te proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan kan je een procedure starten. Win in zo’n geval eerst advies in van een deskundige, bijvoorbeeld iemand van de Juridische Ledenservice van Vereniging Eigen Huis.

Bron: Verening Eigen Huis

Overweeg je om een eigen huis te laten bouwen? Je bent dan niet alleen de koper, maar ook de opdrachtgever van de architect, de catalogusbouwer en de aannemer. Je hebt daarmee veel keuzevrijheid en zeggenschap, maar je zult ook veel beslissingen moeten nemen.

Als lid van Vereniging Eigen Huis heb je toegang tot informatie, advies en diensten. Wil je meer informatie over wat Vereniging Eigen Huis jou te bieden heeft kijk dan op www.eigenhuis.nl