Eigen Huis Bouwen

Als je overweegt om een eigen huis te laten bouwen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap, dan krijg je te maken met een echte uitdaging. Je hebt daarmee veel keuzevrijheid en zeggenschap, maar bij het bouwen van een eigen huis zul je ook veel beslissingen moeten nemen.

Wij hebben voor jou een aantal adviezen en tips van Vereniging Eigen Huis op een rij gezet rondom het bouwen van een eigen huis. Dit is enkel een samenvatting. Wil je volledig advies dan kan je atijd lid worden van Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis helpt je door alle fasen van dit 'project' heen. Vanaf het eerste idee en het zoeken naar een bouwkavel tot aan de bouw en oplevering.

Stuur door via e-mail
Collectief particulier opdrachtgeverschap
Aanbod Samen Bouwen


Grond zoeken en kopen

Als je een huis wilt laten bouwen, moet je eerst een stuk grond met woonbestemming zoeken en kopen. Waar begin je met zoeken? Hoe zit het met de randvoorwaarden die de gemeente stelt? En waar moet je verder allemaal op letten? Zaken als prijs, ligging, grootte, de plannen voor de omgeving en eisen van de gemeente spelen allemaal een rol. 

De belangrijkste zaken rondom het zoeken naar en kopen van grond zijn:

  • Om een huis te kunnen bouwen, heb je grond nodig. Begin tijdig met het zoeken naar een kavel, want er is meer vraag dan aanbod. Let er op dat de kavel een woonbestemming heeft.
  • Inventariseer voordat je de grond koopt alle randvoorwaarden in het bestemmingsplan, het koopcontract en dergelijke. Check ook de voorschriften die de gemeente stelt, zoals de noodzaak tot het bezit van een bouwvergunning, regels ten aanzien van het type bouwwerk of het gebruik van de woning.
  • Houd bij de zoektocht naar een geschikte kavel ook rekening met je woonwensen en je uitgangspunten in het programma van eisen. Let op de zaken die later van invloed kunnen zijn op je wooncomfort en woonlasten.
  • De prijs van een kavel is de laatste jaren flink gestegen, mede vanwege de schaarste op de markt. Behalve met de prijs voor de grond krijg je vaak nog met andere kosten te maken, die samenhangen met de specifieke kavel. Bijvoorbeeld kosten om het bouwterrein toegankelijk te maken voor bouwverkeer.
  • Sommige gemeenten geven hun grond uit in erfpacht. Controleer of dit voor jouw kavel ook geldt. Je wordt dan geen eigenaar, maar gebruiker. Hiervoor betaal je een vergoeding. Wij adviseren je de grond altijd in eigendom te kopen.
  • De basis van jouw woning is de grond waarop deze komt te staan. Voordat je kunt bouwen dien je na te gaan wat de grondsoort is, of er sprake is van bodemverontreiniging en of de grond al bouwrijp is. Doe dit bij voorkeur vóór de eigendomsoverdracht.
  • Bij het kopen van grond krijg je te maken met een koopovereenkomst. Daarin staan in elk geval de koopprijs en de datum van de eigendomsoverdracht. Meestal geldt dat de koop en de opdracht tot aanneming pas definitief zijn als de overeenkomst(en), inclusief de handtekening van de koper en verkoper op papier staan. Daarna heb je nog drie dagen bedenktijd. Het kan verstandig zijn om in de koopovereenkomst van de grond enkele ontbindende en/of opschortende voorwaarden op te nemen.
  • Controleer bij de overdracht of alle relevante stukken als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd. Vooraf aan de overdracht is het verstandig om samen met de verkoper de grond nogmaals te inspecteren.

Bron: Verening Eigen Huis

Overweeg je om een eigen huis te laten bouwen? Je bent dan niet alleen de koper, maar ook de opdrachtgever van de architect, de catalogusbouwer en de aannemer. Je hebt daarmee veel keuzevrijheid en zeggenschap, maar je zult ook veel beslissingen moeten nemen.

Als lid van Vereniging Eigen Huis heb je toegang tot informatie, advies en diensten. Wil je meer informatie over wat Vereniging Eigen Huis jou te bieden heeft kijk dan op www.eigenhuis.nl