Voorbeeld projecten Samen Bouwen

Bekijk projecten van particulieren die samen een eigen huis hebben gebouwd in collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze projecten hebben een gevarieerde samenstelling in woningtypen, bewoners, bouwstijl en grootte. Collectief particulier opdrachtgeverschap kan al vanaf twee woningen. Door met een grotere groep aan de slag te gaan is er meer financieel voordeel te behalen.


Leiden, Nieuwleyden

Voormalig slachthuisterrein

Inintiatiefnemers
Gemeente Leiden en
woningbouwcorporatie Portaal

Stedebouwkundigplan
MVRDV

Project
De gemeente Leiden stelt toekomstige
bewoners in staat om daadwerkelijk
invloed uit te oefenen op hoe hun woning
eruit gaat zien, op de bouw van hun
woning en op de woonomgeving. Er is een
minimumpakket aan randvoorwaarden:
– standaardbouwvelden van 18 kavels,
kavel is 6 meter breed en 15 meter diep
– elk bouwveld wordt voorzien van een
collectieve parkeervoorziening, die uitgaat
van een parkeernorm van 1.67 parkeerplaats
per woning.
– het is mogelijk de woning vanuit de
parkeervoorziening toegankelijk te maken.

Opdrachtgever
Particuliere opdrachtgevers kunnen
een kavel kopen

Architect
De architectenkeuze is vrij maar de
architect moet ingeschreven staan in het
architectenregister van de Stichting Bureau
Architectenregister (SBA) om particuliere
opdrachtgevers te inspireren is er een
ontwerpwedstrijd BOUWMIJ uitgeschreven
voor de bebouwing van een standaardkavel.
Alle ingezonden ontwerpen staan
op een cd-rom met jurygegevens en
adressen van de architecten

Aannemer

De bouw van het casco- de halfverdiepte
parkeergarage en de ruwbouw(skelet)
zal om logistieke redenen per bouwveld
worden gecoördineerd.
Het afbouwen van de afzonderlijke huizen
kan de particulier opdrachtgever zelf
regelen, in samenspraak met de eigen
architect. Die kan helpen met de
aannemerskeuze.

Adviesbureau
Alleen in een heel vroeg stadium is
adviesbureau Primavilla ingeschakeld.
De begeleiding vindt nu plaats door
een procesbegeleider en een technisch
begeleider.
Daarnaast is er een website waarbinnen
de toekomstige bewoners volgens het
community-principe onderling informatie
kunnen uitwissel over aannemers,
materialen, prijzen en klustips.

Prijzen
kavel Nieuw Leyden 2 tussen € 80.000,–
en € 100.000,– vrij op naam.
Richtprijs woning, afhankelijk van de
grootte € 300.000,–

Start project
2006


Bron: Bouwen met je buren - deel 1. Auteur Maria de Bruijn, uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk