Collectief particulier opdrachtgeverschap in perspectief

We zien allerhande collectieve woonvormen verrijzen, zoals voor ouderen en welgestelde mensen, vaak gerealiseerd door professionele opdrachtgevers. In diverse publicaties worden deze nieuwe tendensen bestudeerd. Echter in deze bijdrage ligt de nadruk op het in kaart brengen van de architectonische traditie van gebouwen die in het verleden door collectief particulier opdrachtgeverschap tot stand zijn gekomen.


Religieuze collectieven

In deze collectieven is de religie de samenbindende factor. Vele godsdiensten over de hele wereld kennen dergelijke collectieven. Naast het religieuze aspect spelen ze vaak ook een belangrijke rol op het wereldlijke vlak.

Het christelijke klooster
Tijdens de Middeleeuwen hebben de kloosters West-Europa opnieuw in cultuur gebracht. De monnikenorden streefden vanuit het klooster naar een materiële en geestelijke vernieuwing van de maatschappij. Naast het organiseren van een gemeenschap zorgden zij voor ontginning van grond, drooglegging van moerasgebieden en het in cultuur brengen van deze gronden. Het klooster omvatte naast de kerk en leefvertrekken van de monniken meerdere binnenplaatsen, vaak omzoomd door een zuilengalerij. Een hof had de functie van meditatieruimte. [4, 5, 6]

Shakers
Een bekend protestants collectief is de Shaker gemeenschap van Noord-Amerika, ontstaan aan het eind van de achttiende eeuw. De Shakers zijn beroemd om hun gemeenschapsopbouw waarin sprake is van een mix van totalitaire en anarchistische tendensen, alsmede ascetische en sensuele. De ruimtelijke opbouw van hun nederzettingen was die van een dorp. De groepering van huizen, schuren en kerken vormt op een harmonieuze wijze een eenheid met het landschap. Daarnaast zijn de Shakers vooral beroemd vanwege de interieur- en de meubel kunst. [7, 8, 9, 10, 11]


Bron: Bouwen met je buren - deel 2. Auteur Arjan Hebly. Uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk