De architect in het CPO proces

In dit overzicht is per fase aangegeven welke behoeften collectieve opdrachtgevers hebben en daarnaast is aangegeven welke diensten architecten de opdrachtgevers zouden kunnen aanbieden. Of een architectenbureau die diensten wil of kan aanbieden is afhankelijk van de doelstelling van het bureau, van de persoonlijkheid van de betrokkenen en van de kennis en kunde van de medewerkers. Het blijkt minder af te hangen van de grootte van het bureau. Bij minder grote bureaus is het wel noodzakelijk dat de personen all-round zijn. Ze moeten helder communiceren, inzicht hebben in het geheel, naast vormgeven ook beschikken over grote materiaalkennis en ze moeten kostenconsequenties paraat hebben. In de laatste kolom is aangegeven op welke gebieden adviesbureaus werkzaam zijn en ingezet kunnen worden.


Fase 4 - Realisatiefase

Behoeften collectieve opdrachtgevers

Mogelijke dienstverlening architecten

Adviesbureaus/
derden

4.1 Instellen V.V.E. en V.V.E.-bestuur
Adviesbureau
4.2 Opdrachten verstekken aannemer(s) Opdrachten gereedmaken
4.3 Beslissen over directievoering en meeren
minderwerk
Directie voeren, bijhouden meer- en
minderwerk/woning
Adviesbureau
4.4 Organisatie en vertegenwoordiging in
bouwvergaderingen
Betrekken collectief bij bouw- en
werkvergaderingen
dviesbureaus
4.5 Toezicht op de bouw Houden van toezicht Extern toezichthouder
4.6 Afspraken maken over bezichtigingen
tijdens de bouw
In overleg met aannemer wekelijks
spreekuur organiseren
Adviesbureaus
4.7 Afspraken maken over informatieverstrekking
tijdens de bouw

Nieuwsbrief verzorgen/
website faciliteren
4.8 Verkoop resterende woningen Makelaar
4.9 Afspraken zelfwerkzaamheid
> let op GWI-garantie
Instructies verzorgen voor zelfwerkzaamheid Adviesbureaus
4.10 Inschakelen deskundige hulp voor de
oplevering van:
– woningen en gemeenschappelijke
ruimten afzonderlijk
– buitenruimten
Opleveringen begeleiden Adviesbureaus
Extern toezichthouder
Vereniging Eigen Huis

Bron: Bouwen met je buren - deel 1. Uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk