De architect in het CPO proces

In dit overzicht is per fase aangegeven welke behoeften collectieve opdrachtgevers hebben en daarnaast is aangegeven welke diensten architecten de opdrachtgevers zouden kunnen aanbieden. Of een architectenbureau die diensten wil of kan aanbieden is afhankelijk van de doelstelling van het bureau, van de persoonlijkheid van de betrokkenen en van de kennis en kunde van de medewerkers. Het blijkt minder af te hangen van de grootte van het bureau. Bij minder grote bureaus is het wel noodzakelijk dat de personen all-round zijn. Ze moeten helder communiceren, inzicht hebben in het geheel, naast vormgeven ook beschikken over grote materiaalkennis en ze moeten kostenconsequenties paraat hebben. In de laatste kolom is aangegeven op welke gebieden adviesbureaus werkzaam zijn en ingezet kunnen worden.


Fase 2 - Initiatieffase

Behoeften collectieve opdrachtgevers

Mogelijke dienstverlening architecten

Adviesbureaus/
derden

2.1 Opstellen van een programma van uitgangspunten
Doel van het project en de doelgroep met
speciale aandacht voor zaken die om
gemeenschappelijke ruimten vragen en
voor de gemeenschappelijke buitenruimte

Opstellen Programma van Eisen incl. budget
Advisering en ondersteuning bieden
Benoemen van dilemma’s en keuzen
Vaststellen van de grootste gemene delers
Adviesbureaus
2.2 Vaststellen hoe de groep te organiseren:
– keuze rechtspersoon
– taakverdeling binnen het collectief
– opstellen toelatingsregels
– organisatie van de communicatie
– vaststellen rechten en plichten deelnemers
Maken van duidelijke afspraken over
– vertegenwoordiging collectief
– wanneer met wie waarover wordt
gecommuniceerd
> omgaan met spanning tussen de noodzaak
van slagvaardig handelen en het zorgvuldig
laten verlopen van interne besluitvorming
Adviesbureaus
2.3 Besluitvorming omtrent het opdrachtgeverschap
– wie draagt het risico van planvoorbereiding en
van afzet
– eventueel afspraken maken met de achtervang
door woningbouw-
vereniging
Architect kan
– (mede)risicodragend zijn
– honorariumbetaling opschorten met
renteregeling
– no cure, no pay is voor STAWON geen optie
Adviesbureaus
2.4 Vinden van een geschikte locatie
– verwerven onderhandelings-
positie
bij gemeente
– opzetten lobby
– realiseren van een grondreserverings-overeenkomst
– harde afspraken maken over randvoorwaarden
Verzorgt presentatie bij de gemeente
Organiseert eventueel excursie
Adviseert over (vastleggen) randvoorwaarden
Adviesbureaus
2.5 Opstellen planning Maakt planning tot eindfase Adviesbureaus
2.6 Bepalen werkzaamheden door derden zoals
buiteninrichting, calculatie, bouwadvies,
directievoeren maar ook notaris, makelaar,
bank etc.
Schakelt constructeur en andere adviseurs in Adviesbureaus
2.7 Beoordelen haalbaarheid in ruimte, tijd en geld Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren Adviesbureaus
2.8 Maken financiële afspraken incl. verzekeringen Honorariumregeling in overeenkomst
vastleggen
Adviesbureaus

Bron: Bouwen met je buren - deel 1. Uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk