De architect in het CPO proces

In dit overzicht is per fase aangegeven welke behoeften collectieve opdrachtgevers hebben en daarnaast is aangegeven welke diensten architecten de opdrachtgevers zouden kunnen aanbieden. Of een architectenbureau die diensten wil of kan aanbieden is afhankelijk van de doelstelling van het bureau, van de persoonlijkheid van de betrokkenen en van de kennis en kunde van de medewerkers. Het blijkt minder af te hangen van de grootte van het bureau. Bij minder grote bureaus is het wel noodzakelijk dat de personen all-round zijn. Ze moeten helder communiceren, inzicht hebben in het geheel, naast vormgeven ook beschikken over grote materiaalkennis en ze moeten kostenconsequenties paraat hebben. In de laatste kolom is aangegeven op welke gebieden adviesbureaus werkzaam zijn en ingezet kunnen worden.


Fase 1 - Oriëntatiefase

Behoeften collectieve opdrachtgevers

Mogelijke dienstverlening architecten

Adviesbureaus/
derden

1.1 Oriëntatie woonwensen Woonadviseur (vgl. eindrapport BNA/STAWON) Adviesbureaus
1.2 Informatie verzamelen Informatie verstrekken Adviesbureaus
1.3 Werven doelgroepleden/
potentiële medestanders
Organiseert informatieavonden
Presenteert werkwijze
Geeft voorbeelden van eerdere projecten
1.4 Oriënteren op een locatie Adviseert of de locatie past bij de woonwensen: de locatie + het beeldkwaliteitsplan is bepalend voor verkaveling, ensemble en
woningtype
> hoe kleiner de beukmaat hoe minder de flexibiliteit.
1.5 Onderzoeken
subsidiemogelijkheden
Adviseert
Biedt ondersteuning
Adviesbureaus
1.6 Globale bepaling budget Kostendeskundige van het architectenbureau Bouwkostenadviseur
1.7 Onderzoeken mogelijkheden achtervang Adviseert
Biedt ondersteuning
Adviesbureaus

Bron: Bouwen met je buren - deel 1. Uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk