De architect in het CPO proces

In dit overzicht is per fase aangegeven welke behoeften collectieve opdrachtgevers hebben en daarnaast is aangegeven welke diensten architecten de opdrachtgevers zouden kunnen aanbieden. Of een architectenbureau die diensten wil of kan aanbieden is afhankelijk van de doelstelling van het bureau, van de persoonlijkheid van de betrokkenen en van de kennis en kunde van de medewerkers. Het blijkt minder af te hangen van de grootte van het bureau. Bij minder grote bureaus is het wel noodzakelijk dat de personen all-round zijn. Ze moeten helder communiceren, inzicht hebben in het geheel, naast vormgeven ook beschikken over grote materiaalkennis en ze moeten kostenconsequenties paraat hebben. In de laatste kolom is aangegeven op welke gebieden adviesbureaus werkzaam zijn en ingezet kunnen worden.


Fase 5 - Beheerfase

Behoeften collectieve opdrachtgevers

Mogelijke dienstverlening architecten

Adviesbureaus/
derden

5.1 Splitsingsreglement opstellen
(bij appartementen-
complex)
Notaris
5.2 Opstellen meerjaren-onderhoudsplanning
Regelen van de jaarlijks controle /opnamecontracten
Opstellen van
– instructieboek woninggebruik en onderhoud
– meerjarenonderhouds-
planning
Adviesbureau
5.3 Oprichten beheersstichting
(bij gemeenschappelijke voorzieningen)
Notaris
5.4 Beheersregeling maken voor collectief
gebruik buitenruimten
Notaris

Bron: Bouwen met je buren - deel 1. Uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk